Wacław Szetelnicki

Interpelacje i zapytania złożone od początku kadencji:

1. w sprawie udzielenia dotacji i wsparcia na rzecz Spółdzielni Inwalidów „Legspin”
pismo, odpowiedź

2. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 13
pismo, odpowiedź

3. w sprawie obiektów zabytkowych, których właściciele doprowadzają do dewastacji
pismo, odpowiedź 1, odpowiedź 2, odpowiedź 3

4. w sprawie remontu chodnika do budynku przy ul. Jastruna 2-6
pismo, odpowiedź

5. w sprawie zamontowania progów zwalniających i znaku ostrzegawczego na ul. Ojców Zbigniewa i Michała
pismo, odpowiedź

6. w sprawie modernizacji ul. Wrocławskiej i Czarnieckiego przy okazji budowy „Pomnika Zesłańców Sybiru”
pismo, odpowiedź

7. w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ul. Sikorskiego i Iwaszkiewicza
pismo 1, pismo 2, odpowiedź

8. w sprawie planowanej budowy obwodnicy południowo-wschodniej, biegnącej przez środek Osiedla Piekary
pismo, odpowiedź

9. w sprawie interpelacji dot. zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 13 – ciąg dalszy
pismo 1, pismo 2, odpowiedź

10. w sprawie modernizacji ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej
pismo, odpowiedź

11. w sprawie dodatkowego oznaczenia na znaku drogowym przy ul. Sejmowej
pismo, odpowiedź

12. w sprawie uzgodnienia utwardzonego dojazdu do działek zlokalizowanych przy ul. Stryjskiej
pismo, zał. 1, zał. 2, zał. 3, odpowiedź

13. w sprawie chodnika przy ul. Radosnej
pismo, odpowiedź

14. w sprawie zamierzeń wykonania remontu drogi i ronda przy ul. Sikorskiego
pismo, odpowiedź

15. w sprawie udrożnienia instalacji burzowej i kanalizacyjnej, oraz budynku przy ul. Łokietka
pismo, odpowiedź 1, odpowiedź 2

16. w sprawie kontroli pojazdów poruszających się po cmentarzu komunalnym
pismo, odpowiedź

17. w sprawie remontu nawierzchni ul. Jaworzyńskie
pismo, odpowiedź

18. w sprawie działki nr 131/3 Legnica, Pątnowska – oraz możliwości prowadzenia działalności gospodarczej
pismo, odpowiedź

19. w sprawie rewitalizacji placu Słowiańskiego z uwzględnieniem nowej lokalizacji pomnika wdzięczności
pismo, odpowiedź

20. w sprawie naruszenia ciszy nocnej przez właściciela lokalu „Sky Light”
pismo, odpowiedź

21. w sprawie konkursu dot. zatrudnienia w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej UM
pismo, odpowiedź

22. w sprawie rewitalizacji placu Słowiańskiego z uwzględnieniem nowej lokalizacji pomnika wdzięczności – ciąg dalszy
pismo, odpowiedź 1, odpowiedź 2

23. w sprawie wykonania schodów prowadzących do polderów przy Kaczawie
pismo, odpowiedź

24. w sprawie przycięcia gałęzi drzew przy zbiegu ul. Sikorskiego i Warsa
pismo, odpowiedź

25. w sprawie zapytania dot. naruszenia ciszy nocnej – ciąg dalszy
pismo, odpowiedź

Skip to content