Wojciech Cichoń

Interpelacje i zapytania złożone od początku kadencji:

1. w sprawie naprawy lampy ulicznej przy ul. Młynarskiej
pismo, odpowiedź

2. w sprawie utrudnionego wyjazdu spod budynku przy ul. Młynarskiej 6
pismo, odpowiedź

3. w sprawie nazwy Legnicy na budynku dworca PKP
pismo, odpowiedź

4. w sprawie naprawy lampy ulicznej przy kładce nad ul. Witelona oraz  w sprawie uporządkowania terenu przy ul. Wrocławskiej
pismo, odpowiedź

5. w sprawie uporządkowania Koziego Stawu
pismo, odpowiedź

6. w sprawie podatków należnych miastu z tytułu prowadzenia płatnego parkingu przez Wyższą Szkołę Menadżerską
pismo, odpowiedź

7. w sprawie wyposażenia schroniska dla zwierząt w gabinet do przeprowadzania zabiegów weterynaryjnych
pismo, odpowiedź

8. w sprawie działań podjętych w celu utrzymania ładu i porządku na terenie gdzie znajdował się tzw. Manhattan
pismo, odpowiedź

Skip to content