Data publikacji: 26 lutego 2019 przez w Aktualności Statystyka: 1910 Views

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU nr 1/2019/LGOWES


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU nr 1/2019/LGOWES usługi doradcze z zakresu SPECJALISTYCZNEGO DORADZTWA PRAWNEGO w projekcie „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie rozeznania rynku, którego przedmiotem jest: usługa doradcza – specjalistyczne doradztwo prawne w projekcie pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść zaproszenia do pobrania TUTAJ

Załączniki do pobrania TUTAJ

Zapraszamy do składania ofert.

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich

Skip to content