Data publikacji: 24 kwietnia 2018 przez w Aktualności Statystyka: 2151 Views

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU nr RR/9.2.1/SPUSON/01/2018

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU nr RR/9.2.1/SPUSON/01/2018  USŁUGI SZKOLENIOWE –  zajęcia TEORETYCZNE z zakresu „Szkolenia kandydatów na asystentów/asystentów i opiekunów osób z niepełnosprawnością / osób niesamodzielnych w projekcie „Skuteczne i profesjonalne usługi społeczne dla Osób z Niepełnosprawnością”

 

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie rozeznania rynku, którego przedmiotem jest: usługa szkoleniowa – zajęcia teoretyczne z zakresu „Szkolenia kandydatów na asystentów/asystentów i opiekunów osób z niepełnosprawnością / osób niesamodzielnych w projekcie pn. „Skuteczne i profesjonalne usługi społeczne dla osób z Niepełnosprawnością”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowa 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.2 „Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych”, 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne.

 

Treść zaproszenia do pobrania TUTAJ

 

Zapraszamy do składania ofert.

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich

Skip to content