Data publikacji: 26 lutego 2019 przez w Aktualności Statystyka: 1641 Views

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU nr RR/9.2.1/SPUSON/02/2019

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie rozeznania rynku, którego przedmiotem są: usługi miesięcznego utrzymania, opłaty za Internet/telefon systemu teleopieki w projekcie „Skuteczne i profesjonalne usługi społeczne dla osób z Niepełnosprawnością”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowa 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.2 „Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych”, 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne.

Treść zaproszenia do pobrania TUTAJ

Zapraszamy do składania ofert.

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich

Skip to content