Data publikacji: 9 czerwca 2021 przez w Aktualności Statystyka: 887 Views

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU NR RR/LSIO/POWER/L/1/2021

W związku z realizacją  partnerskiego projektu „Rozwiń Skrzydła – dotacje dla młodych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszam do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku, której przedmiotem jest świadczenie usług doradcy zawodowego (kod CPV: 85312320-8 usługi doradztwa; 79414000-9 – usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi; 79634000-7 – usługi kierowania karierą).

Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć do dnia 16 czerwca 2021 r. w Biurze Projektu przy ul. Franklina Roosevelta 23/1, 59-220 Legnica.

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy na świadczenie przedmiotowej usługi, która stanowi załącznik do niniejszego zapytania. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z Liderem Partnerstwa tj. Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich.

Załącznik – Formularz Oferty – TUTAJ
Załączniki Warunki realizacji usług – projekt umowy TUTAJ

Zapraszamy do składania ofert.
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich

Skip to content