Data publikacji: 8 lipca 2021 przez w Aktualności Statystyka: 921 Views

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU NR RR/LSIO/POWER/L/2/2021

W związku z realizacją partnerskiego projektu „Rozwiń Skrzydła – dotacje dla młodych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

zapraszam do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku, której przedmiotem jest świadczenie usług szkoleniowych z zakresu akademii przedsiębiorczości – CPV: 80500000-9 usługi szkoleniowe.

Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć do dnia 15 lipca 2021 r. w Biurze Projektu przy ul. Franklina Roosevelta 23/1, 59-220 Legnica.

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy na świadczenie przedmiotowej usługi, która stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z Liderem Partnerstwa tj. Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich.

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – TUTAJ
Załącznik nr 2 – szczegółowy opis zamówienia TUTAJ

Zapraszamy do składania ofert.
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich

Skip to content