Data publikacji: 30 sierpnia 2017 przez w Aktualności Statystyka: 2367 Views

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZK/01/2017/ON

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym, działając w ramach zawartego Partnerstwa, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem jest: usługa przeprowadzenia indywidualnego doradztwa w zakresie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego wraz z opracowaniem opinii/raportu dla uczestników projektu pn. „Skuteczne i profesjonalne usługi społeczne dla osób z Niepełnosprawnością”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowa 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.2 „Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych”, 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się bazie konkurencyjności, dostępnej na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1052718

Treść zapytania ofertowego do pobrania TUTAJ

Treść załączników do zapytania ofertowego do pobrania TUTAJ

Zapraszamy do składania ofert

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich

Skip to content