Data publikacji: 21 kwietnia 2017 przez w Aktualności Statystyka: 1959 Views

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZK/02/2017/LGOWES

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym, działając w ramach zawartego Partnerstwa, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem jest: przygotowanie i przeprowadzenie WIZYT STUDYJNYCH dla uczestników projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się bazie konkurencyjności, dostępnej na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1030915

Treść zapytania ofertowego do pobrania TUTAJ

Treść załączników do zapytania ofertowego do pobrania TUTAJ

Zapraszamy do składania ofert

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich