Zbigniew Bytnar

Interpelacje i zapytania złożone od początku kadencji:

1. w sprawie wyburzenia szaletu miejskiego przy zbiegu ul. Gojawiczyńskiej i Wierzyńskiego
pismo, odpowiedź

2. w sprawie ilości środków z UE pozyskanych przez Legnicę w latach 2010-2014
pismo, odpowiedź

3. w sprawie zakupu meleksów na potrzeby poruszania się osób niepełnosprawnych po cmentarzu komunalnym
pismo, odpowiedź

4. w sprawie zwolnienia z opłat czynszowych i opłat za media Polskiego Związku Byłych Więźniów Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
pismo, odpowiedź

5. w sprawie statusu prawnego terenu między ul. Nową, Szpitalną, Młynarską i Środkową i możliwości zagrodzenia nań wjazdu
pismo, odpowiedź

6. w sprawie budowy parkingu przy ul. Koziorożca i Osi Kartuskiej
pismo, odpowiedź

7. w sprawie poprawy estetyki miasta
pismo, odpowiedź

8. w sprawie ilości przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trakcie obowiązywania zapisów ustawy uznanych za niekonstytucyjne
pismo, odpowiedź

9. w sprawie połączenia komunikacyjnego z cmentarzem komunalnym w Lipcach
pismo, odpowiedź

10. w sprawie utrzymania czystości wind przy kładce na al. Piłsudskiego
pismo, odpowiedź

11. w sprawie poprawy estetyki terenu między ul. Nową, Szpitalną, Młynarską i Środkową
pismo, odpowiedź

12. w sprawie kontroli przez Straż Miejską prawidłowości parkowania na miejscach dla niepełnosprawnych przy hipermarketach
pismo, odpowiedź

13. w sprawie stanu prawnego dot. opieki medycznej w MCZ w Lubinie
pismo, odpowiedź

14. w prawie utrzymania zieleni w obrębie pasa drogowego na osiedlu sudeckim
pismo, odpowiedź

15. w sprawie poprawy estetyki terenu między ul. Nową, Szpitalną, Młynarską i Środkową – ciąg dalszy
pismo, odpowiedź

Skip to content