Data publikacji: 7 stycznia 2021 przez w Aktualności Statystyka: 3165 Views

Zostań naszym edukatorem [OFERTA PRACY]

Poszukujemy edukatora/edukatorki do pracy w Dolnośląskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Legnicy przy projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czym zajmuje się edukator/edukatorka? Do jego/jej obowiązków należy m.in.:
• wsparcie grup zainteresowanych utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS), jak i istniejących PES na etapie animacji
• badanie potencjału PES i jego rozwój
• sieciowanie PES i promowanie współpracy z innymi grupami, podmiotami, a także instytucjami w subregionie legnicko – głogowskim
• tworzenie środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym poprzez działania o charakterze edukacyjnym,
• współpraca z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz lokalni przedsiębiorcy, dotycząca rozwoju ekonomii społecznej,
• moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku,
• inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze,
• zbieranie oczekiwań, zapotrzebowania od uczestników projektu/PES/PS
• organizacja szkoleń dotyczących ekonomii społecznej i nadzór nad prawidłowością przebiegu procesu szkoleniowego,
• wymianą informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących PES.
W czasie swojej pracy edukator/eduaktorka współpracuje również z animatorami oraz pozostałymi członkami zespołu OWES w celu jak najlepszej realizacji planu działania.

Wymagania:
• Edukator/Edukatorka w OWES musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w analizie i rozwoju potencjału podmiotów ekonomii społecznej.
• Umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji między różnymi osobami i podmiotami.
• Znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru, w którym prowadzone są działania edukacyjne
• Znajomość strategicznych dokumentów i ustaw związanych z sektorem ekonomii społecznej m.in. ustawa prawo o stowarzyszeniach, ustawa o fundacjach, ustawa o spółdzielniach socjalnych, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
• Znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej.
• Umiejętność pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań, facylitowania procesów grupowych, inspirowania do rozwoju.
• Umiejętność organizacji pracy.
• Umiejętność pracy w zespole.
• Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów.
• Wysoki poziom kultury osobistej oraz motywacji do pracy.
• Nastawienie na ciągłe zwiększanie kompetencji.
• Samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, odporność na stres.
• Czynne prawo jazdy kat. B (mobilność).
• Umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych (minimum MS Word i MS Excel) oraz korzystanie z Internetu.
• Łączne zaangażowanie zawodowe kandydata/kandydatki nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie (po wliczeniu obowiązków wynikających z powyższego ogłoszenia).

Oferujemy:
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
• Godziwe wynagrodzenie i dodatkowy budżet na zwrot kosztów podróży służbowych.
• Umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu – umowa na zastępstwo.
• Elastyczność godzin pracy.
• Pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole.
• Pracę na stanowisku charakteryzującym się dużą samodzielnością.
• Perspektywy rozwoju zawodowego.
• Współrealizację dużych, ciekawych projektów

Miejsce pracy: Legnica i pozostałe powiaty subregionu legnicko-głogowskiego tj. głogowski, górowski, legnicki, lubiński i polkowicki.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz krótki list motywacyjny do dnia 25 stycznia 2021 r. na adres e-mailowy: lsio@lsio.org.pl (z tytułem wiadomości: aplikacja na edukatora/edukatorkę) bądź na adres: Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, ul. Kościuszki 25/1, 59-220 Legnica (z dopiskiem: aplikacja
na edukatora/edukatorkę).

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Klauzula informacyjna dla kandydatek/kandydatów
Administratorem Twoich danych osobowych jest Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, adres e-mail: lsio@lsio.org.pl. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od momentu otrzymania od Ciebie aplikacji. Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brałeś udział. Nie przekazujemy innym podmiotom danych osobowych kandydatek/ów biorących udział w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail lsio@lsio.org.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłaś/eś zgodę) do innego administratora danych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie pytań możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail lsio@lsio.org.pl. Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane do innych naszych rekrutacji, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1 (Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Skip to content