Aktualności- najnowsze wpisy:

W związku z realizacją partnerskiego projektu OWES dla subregionu legnicko – głogowskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej”, Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w trybie rozeznania rynku, której przedmiotem jest świadczenie specjalistycznych usług doradztwa księgowo-podatkowego i finansowego. Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć do dnia 04 listopada 2019 r. w siedzibie Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Kościuszki 25/1,Czytaj dalej
W związku z realizacją partnerskiego projektu OWES dla subregionu legnicko – głogowskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej”, Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w trybie rozeznania rynku, której przedmiotem jest świadczenie usług doradztwa biznesowego. Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć do dnia 04 listopada 2019 r. w siedzibie Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Kościuszki 25/1, 59-220 Legnica. SzczegółoweCzytaj dalej
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie rozeznania rynku, którego przedmiotem jest świadczenie usług szkoleniowych z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć do dnia 30 października 2019 r. w siedzibie Legnickiego Stowarzyszenia InicjatywCzytaj dalej

Data publikacji: 14 października, 2019przez Adminw Aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE W RAMACH NR ZO/LSIO/OWES/LG/1/2019

Szanowni Państwo, W imieniu Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich realizatora projektu „OWES dla subregionu legnicko – głogowskiego” zamieszczamy poniżej zawiadomienie o wyborze w sprawie nr ZO/LSIO/OWES/LG/1/2019. Zawiadomienie do pobrania TUTAJ. Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw ObywatelskichCzytaj dalej

Data publikacji: 1 października, 2019przez Adminw Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/LSIO/OWES/LG/1/2019

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym, działając w ramach zawartego Partnerstwa, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem jest: świadczenie doradztwa zawodowego wraz ze sporządzeniem raportu zawierającego w szczególności Indywidualny Plan Działania (IPD) dla 92 osób i świadczenie usług o charakterze diagnozy potrzeb w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej dla 46 osób na potrzeby uczestników Projektu „OWES dla subregionu legnicko – głogowskiego”. Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się bazie konkurencyjności, dostępnej na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1209344 Zapraszamy do składania ofertLegnickieCzytaj dalej

Data publikacji: 10 czerwca, 2019przez Adminw Aktualności

Nowy OWES!

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu legnicko-głogowskiego oferuje wszechstronne wsparcie dla sektora ekonomii społecznej. Ośrodek świadczy kompleksowe usługi animacyjne, doradcze, szkoleniowe i reintegracyjne, zarówno dla istniejących, jak i nowopowstałych podmiotów ekonomii społecznej, a także wsparcie finansowe z przeznaczeniem na rozwój miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Celem naszego działania jest wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia. Koncentrujemy się na zwiększeniu zatrudnienia tworząc nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych, a także poprzez działania wspierające jakość funkcjonowania podmiotów ekonomiiCzytaj dalej

Data publikacji: 28 marca, 2019przez Adminw Aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 2/LGOWES/2019

Szanowni Państwo, W imieniu Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich realizatora projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zamieszczamy poniżej zawiadomienie o wyborze w sprawie nr 2/2019/LGOWES. Zawiadomienie do pobrania TUTAJ Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw ObywatelskichCzytaj dalej
Zaproszenie do udziału w rozeznaniu rynku nr 2/2019/LGOWES usługi świadczenia opieki podczas wizyt studyjnych w projekcie „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie rozeznania rynku, którego przedmiotem jest: opieka nad wizytami studyjnymi w projekcie pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EuropejskiegoCzytaj dalej

Data publikacji: 7 marca, 2019przez Adminw Aktualności

Zawiadomienie o wyborze 1/2019/LGOWES

Szanowni Państwo, W imieniu Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich realizatora projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zamieszczamy poniżej zawiadomienie o wyborze w sprawie nr 1/2019/LGOWES. Zawiadomienie do pobrania TUTAJ Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw ObywatelskichCzytaj dalej
Szanowni Państwo, W imieniu Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, realizatora projektu „Skuteczne i profesjonalne usługi społeczne dla Osób z Niepełnosprawnością” zamieszczamy poniżej zawiadomienie o wyborze w sprawie nr RR/9.2.1/SPUSON/02/2019 Zawiadomienie do pobrania TUTAJ Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw ObywatelskichCzytaj dalej
Skip to content