Aktualności- najnowsze wpisy:

Data publikacji: 1 października, 2016przez Grzegorz Walaw Aktualności

Szkolenia dla organizacji pozarządowych w Gminie Jawor

Szanowni Państwo, w imieniu Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej ACTIO, serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędników odpowiedzialnych za współpracę finansową Gminy Jawor z organizacjach pozarządowymi. I. 3 listopada 2016 r. od godz. 10.00-16.30 Tematyka szkolenia: „Tworzenie i tryb pracy komisji konkursowych” II. 10 listopada 2016 r. od godz. 10.00-16.30 Tematyka szkolenia: „Konstruowanie dokumentacji konkursowej” Osoby zainteresowane powyższymi szkoleniami prosimy o potwierdzenie chęci udziału drogą telefoniczną (76 862 58 15) lub mailową (saoactio@wp.pl).Czytaj dalej

Data publikacji: 1 października, 2016przez Grzegorz Walaw Aktualności

Szkolenia dla organizacji pozarządowych w Powiecie Legnickim

W imieniu Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej ACTIO, serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędników odpowiedzialnych za współpracę finansową Powiatu Legnickiego z organizacjach pozarządowymi. I. 18 października 2016 r. od godz. 10.00-16.30 Tematyka szkolenia: „Tworzenie i tryb pracy komisji konkursowych” II. 19 października 2016 r. od godz. 10.00-16.30 Tematyka szkolenia: „Konstruowanie dokumentacji konkursowej” Osoby zainteresowane powyższymi szkoleniami prosimy o potwierdzenie chęci udziału drogą telefoniczną (76 862 58 15) lub mailową (saoactio@wp.pl).Czytaj dalej

Data publikacji: 28 września, 2016przez Grzegorz Walaw Aktualności

Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań

Szanowni Państwo Na stronie pozytek.gov.pl, prowadzonej przez Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS, opublikowano nowe wzory ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowego i inne podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją: http://pozytek.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw w dniu 19 sierpnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonaniaCzytaj dalej

Data publikacji: 26 września, 2016przez Grzegorz Walaw Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2016/LGOWES

      ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2016/LGOWES Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul.  Kościuszki 25/1, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dot. świadczenia usług w zakresie specjalistycznego doradztwa finansowego dla uczestników projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie w przedmiocie rozeznania rynku prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, określoną w WytycznychCzytaj dalej

Data publikacji: 26 września, 2016przez Grzegorz Walaw Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2016/LGOWES

      ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2016/LGOWES Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul.  Kościuszki 25/1, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dot. świadczenia usług w zakresie specjalistycznego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie w przedmiocie rozeznania rynku prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, określoną w WytycznychCzytaj dalej

Data publikacji: 26 września, 2016przez Grzegorz Walaw Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016/LGOWES

      ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016/LGOWES   Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul.  Kościuszki 25/1, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dot. świadczenia usług w zakresie specjalistycznego doradztwa biznesowego dla uczestników projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie w przedmiocie rozeznania rynku prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, określoną wCzytaj dalej

Data publikacji: 26 września, 2016przez Grzegorz Walaw Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016/LGOWES

      ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016/LGOWES   Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul.  Kościuszki 25/1, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dot. świadczenia usług animacyjnych w zakresie ANIMACJI LOKALNEJ dla uczestników projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie w przedmiocie rozeznania rynku prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, określoną wCzytaj dalej

Data publikacji: 15 września, 2016przez Grzegorz Walaw Aktualności

OdDOLNY ŚLĄSK – wzór sprawozdania

Szanowni Państwo, pod poniższym linkiem znaleźć można wzór sprawozdania z realizacji zadania w ramach projektu „OdDOLNY ŚLĄSK”. Sprawozdanie do pobrania TUTAJ Pozdrawiamy Zespół projektu OdDOLNY ŚLĄSKCzytaj dalej

Data publikacji: 27 czerwca, 2016przez Grzegorz Walaw Aktualności

Nabór wniosków o mikrodotacje przedłużony do 4.07.2016

. Szanowni Państwo, W związku z trudnościami technicznymi informujemy, iż nabór wniosków w ramach projektu LEGNICKI INKUBATOR ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, realizowanego przez STOWARZYSZENIE EUROLEGNICA w partnerstwie ze Starostwem Powiatu Legnickiego został przedłużony do dnia 4.07.2016 r. Pozdrawiamy Zespół projektu Legnicki Inkubator Organizacji Pozarządowych Poniżej informacje o naborze DOTACJA W ramach konkursu zdobyć można dotację w wysokości 500 zł na realizację inicjatywy oddolnej (wszystkie organizacje pozarządowe) lub rozwój organizacji (młode organizacje pozarządowe). Nabór dedykowany jest organizacjom pozarządowym z terenu Legnicy i Powiatu Legnickiego, TERMINY Nabór wniosków potrwa do dnia 27.06.2016 r., doCzytaj dalej
. Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, iż w dniu dzisiejszym (tj. 06.06.2016 r.) ruszył nabór wniosków w ramach projektu LEGNICKI INKUBATOR ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, realizowanego przez STOWARZYSZENIE EUROLEGNICA w partnerstwie ze Starostwem Powiatu Legnickiego. DOTACJA W ramach konkursu zdobyć można dotację w wysokości 500 zł na realizację inicjatywy oddolnej (wszystkie organizacje pozarządowe) lub rozwój organizacji (młode organizacje pozarządowe). Nabór dedykowany jest organizacjom pozarządowym z terenu Legnicy i Powiatu Legnickiego, TERMINY Nabór wniosków potrwa do dnia 27.06.2016 r., do godz. 16.00 (Uwaga! Liczy się data wpływu wniosku do siedziby Operatora, tj. STOWARZYSZENIACzytaj dalej